1. o projekcie

#3mamyzWami to KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ, NAUCZYCIELI, RODZICÓW I UCZNIÓW W CZASIE EPIDEMII
- w trosce o ich zdrowie psychiczne i fizyczne

To program doskonalenia nauczycieli, realizowany:

  1. w systemie online, zakończony uzyskaniem dyplomu ukończenia szkolenia pt. „Funkcjonowania placówki (przedszkola, szkoły) w czasie kryzysu epidemiologicznego i innych wydarzeń kryzysowych”, w wymiarze 30 g. 
  2. uczestnicy szkolenia otrzymują pakiet materiałów online (nagrane webinary, filmy, materiały szkoleniowe w PDF, w tym mini scenariusze na Rady Pedagogiczne, infografiki, plakaty), z którymi mogą się zapoznać w dowolnym czasie
  3. uczestnicy projektu nie wykonują dodatkowych zadań czy prac - materiały są przeznaczone do dowolnego wykorzystania w codziennej pracy (materiały dla dyrektorów, nauczycieli, dla rodziców i uczniów)
  4. dodatkowym wsparciem dla nauczycieli są spotkania typu LIVE, gorąca linia i wsparcie coachingowa dla chętnych osób oraz spotkania z ekspertami (specjalnie organizowane webinary)
  5. webinary dodatkowe (tutoring, interwencja kryzysowa, neuroedukacja i inne)
  6. coaching online, krótkie sesje wsparcia (w języku polskim, angielskim).

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie:

1.      realizacji funkcji dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w systemie zdalnym

2.      kompetencji w zakresie reagowania kryzysowego

3.      poznania różnych wymiarów kryzysu i jego konsekwencji dla ludzi i instytucji

4.      udzielanie wsparcia emocjonalnego na rzecz zdrowia psychicznego (profilaktyka wypalenia i PTSD), interwencji kryzysowej

5.      opracowywania skutecznych procedur kryzysowych dostosowanych do możliwości i potrzeb w danej placówce

6.      oraz przygotowania scenariuszy powrotów po epidemii i izolacji.

Harmonogram współpracy z placówkami

Poniedziałek

Materiały dla nauczycieli (opracowania tematów w PDF, infografiki, scenariusze lekcji, film)

Wtorek

Materiały dla rodziców (opracowania tematów w PDF, infografiki, film)

Środa

Materiały dla uczniów (List dla dzieci w wieku przedszkolnym i z klas 1-3, dla uczniów 4-8 i starszych)

Czwartek

Gorąca Linia

Piątek

LIVE (opracowania tematów w PDF, infografiki dot. zagadnień organizacyjnych i prawnych)

 Tematyka szkoleń online i materiałów edukacyjnych:

 1.     KRYZYS i reakcje na kryzys. Pierwsza pomoc emocjonalna (1)

2.      KOMUNIKACJA. Komunikacja kryzysowa. Pierwsza pomoc emocjonalna

3.      UCZENIE SIĘ.  Uczenie się. Tutoring. Technowypalenie. Dobrostan

4.      TRUDNE SYTUACJE. Depresja, zaburzenia lękowe, samobójstwa, uszkodzenia ciała, PTSD.      

TARCZA PSYCHOLOGICZNA

5.     PRZYGOTOWANIE DO POWROTU – diagnoza stanu ludzi, interwencja kryzysowa

6.      PRZYGOTOWANIE DO POWROTU – scenariusze powrotów

Na pewno nie da się dokładnie skopiować funkcjonowania placówki i otworzyć na nowo przedszkola i szkoły w takiej samej wersji, jak to było przed epidemią.  
Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .