Powrót dzieci i uczniów po COVID-19!

Szkolenie w wersji ekspresowej wobec decyzji powrotu do przedszkoli i szkół.
Co można robić? Co trzeba robić?  

Dla: pedagogów, psychologów szkolnych oraz nauczycieli.

Na pewno nie da się dokładnie skopiować funkcjonowania placówki i otworzyć na nowo przedszkola i szkoły w takiej samej wersji, jak to było przed epidemią.
Pokażemy różne rozwiązania realizacji funkcji opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych w systemie łączonym – stacjonarnym i zdalnym.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały na temat diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży, interwencji kryzysowej oraz gotowe scenariusze zajęć z dziećmi w przedszkolu i szkole do realizacji po powrocie do placówek.

W ramach szkolenia odbędą się 2 webinary po 2 godziny + uczestnicy otrzymają materiały do samokształcenia (PDF) oraz certyfikat doskonalenia zawodowego (łącznie 20 g. szkolenia) 

Termin szkolenia:

webinar 2 -3 czerwca  g. 17.00 - 19.00 (2x2h)

REJESTRACJA TUTAJ https://bit.ly/3byCxih

Koszt: 150 zł, zniżki przy zapisie 2 lub więcej osób.

Cena obejmuje:

- udział w dwóch webinarach 2x2h

- materiały do samokształcenia wysyłane w pdf po webinarach 

- certyfikat ukończenia 20 g. doskonalenia zawodowego.

Tematyka część 1:

1.  Przygotowanie do powrotu – czy chodzi tylko o maseczki i rękawiczki?

2.  Sytuacje niespodziewane i trudne – co może nas zaskoczyć?

Tematyka część 2:

3.  Bilans izolacji i konsekwencje dla pracy dydaktyczno-wychowawczej, czyli co zostaje z dawnej szkoły?

4.  Wsparcie, interwencja kryzysowa – czy to koniec kryzysu?

Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .